Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Lwówku Śląskim
Strona główna

Zespół Debiut

Drezno 2013

Już po raz dziewiąty  zespół ,, Debiut” z Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim w dniu 13 stycznia 2013 r. , na zaproszenie księdza Andrzeja Kobiesy            z Duszpasterstwa Rzymsko – Katolickiego         w języku polskim w Dreźnie,  brał udział w spotkaniu opłatkowym.                               

Wychowankowie  przygotowani przez Panią Beatę Drozdowicz i Teresę Bielak śpiewali kolędy w Katedrze Drezdeńskiej i uczestniczyli w spotkaniu w domu biskupa z Polonią mieszkającą w Dreźnie . Głównym celem wyjazdu było zacieśnianie kontaktów o charakterze kulturalnym z Polakami w Niemczech             i kultywowanie tradycji świątecznych.  Po mszy wszyscy spotkali się na miłym poczęstunku w Hauskatedralle , dzieci otrzymały paczki oraz na ręce dyrektora ZPEW Ali Janz ksiądz  Andrzej Kobiesa przekazał darowiznę , uzyskaną ze zbiórki wśród parafian.  Atrakcją tegorocznego pobytu była wizyta                      w Stadtmuseum i oglądanie wystawy pt. ,,Dresden, deine kinde” poświęconej zabawkom, strojom, bajkom i innym przedmiotom przeznaczonym dla dzieci. Pełni wrażeń i zadowoleni wychowankowie wieczorem wrócili do Polski.