Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Lwówku Śląskim
Strona główna
Nasze szkoły Pracownia cukiernicza Zapisy do klasy I ZSZ Film Fundacji "Płakowice"

Specjalny Ośrodek Szkolno

Nasze szkoły

 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy to:

 • Szkoła Podstawowa;
 • Gimnazjum;
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa;
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy;
 • grupy wychowawcze (internat).

 

Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum prowadzą :

-Zespoły Edukacyjno–Terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym;

- Klasy dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim,

-Zespół Rewalidacyjno–Wychowawczy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu  głębokim.

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa  oferuje kształcenie w następujących zawodach:

 • murarz-cykl trzyletni;
 • cukiernik –cykl trzyletni

 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnością sprzężoną.

 • Cykl trzyletni z możliwością wydłużenia do 24 rokużycia.
 • Celem nauki jest przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym, społecznym i zawodowym w warunkach pracy chronionej

 

Internat–grupy wychowawcze

Zapewnia opiekę, oraz pracę  rewalidacyjną  z naszymi wychowankami.

Internat funkcjonuje od poniedziałku do piątku.

Odpłatność stanowi koszt  wyżywienia, tj. około 8 zł za dzień pobytu.

 

Poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi uczniowie mogą korzystać z bogatej oferty zajęć rewalidacyjnych:

 • w pracowni do stymulacji polisensorycznej;
 • terapii logopedycznej,
 • terapii metodą EEG Biofeedback,
 • zajęć rewalidacyjnych prowadzonych w nowocześnie wyposażonych pracowniach,
 • zajęć rehabilitacji ruchowej.

 

W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie rozwijają swoje zainteresowania w sekcji sportowej, kole teatralnym oraz zespole wokalno – tanecznym.

W ramach współpracy partnerskiej ze szkołami w Niemczech i Czechach uczniowie biorą udział w wycieczkach, seminariach oraz zajęciach warsztatowych przygotowywanych przez specjalistyczne placówki w Polsce i Niemczech oraz Czechach.