Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Lwówku Śląskim
Strona główna

Projekt ''Utworzenie specjalnego oddziału przedszkolnego przy Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Lwówku Śląskim"

Oddział przedszkolny

W projekcie zaplanowano następujące zadania: utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla czwórki dzieci.                Do realizacji tego zadania zostali zatrudnieni wykwalifikowani nauczyciele prowadzący zajęcia oraz osoba wspomagająca pracę nauczycieli.

Zorganizowane zostały zajęcia z rehabilitacji ruchowej, fizjoterapii, logopedii, wczesnej edukacji Montressori, integracji sensorycznej oraz zajęcia prowadzone przez psychologa i pedagoga specjalnego. Dostosowano pomieszczeń SOSW w Lwówku Śląskim na potrzeby nowego oddziału przedszkolnego i gabinetów terapeutycznych. W ramach projektu utworzona została pracownia integracji sensorycznej. Wszystkie te działania mają na celu świadczenie przez nas usług na najwyższym poziomie, objęcie uczniów kompleksową, wszechstronną, wysoko-wyspecjalizowaną terapią.

Udział w grupowych zajęciach edukacji przedszkolnej będzie doskonałą terapią  i metodą rewalidacji naszych podopiecznych. Samo przebywanie w grupie rówieśniczej stanowi już doskonałą metodę terapii i sprzyja rozwojowi społecznemu. Objęcie naszych uczniów dodatkowymi, wyżej wymienionymi zajęciami terapeutycznymi, będzie stymulowało ich rozwój w sferze poznawczej , emocjonalnej , empirycznej. Terapia i wspomaganie rozwoju dziecka nie może ograniczyć się jedynie do pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym . rodzice i opiekunowie prawni muszą być wyposażeni w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im kontynuować terapię w domu. W ramach naszej pracy przewiduje się edukację i wspieranie rodziców w procesie wychowania i stymulowania rozwoju ich dzieci. Podstawową ideą projektu jest stworzenie nowoczesnego oddziału przedszkolnego, dostosowanego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Zatrudniona kadra będzie posiadała kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie w takiej pracy, co pozwoli na stymulowanie rozwoju na wczesnym etapie, co jest niezbędnym elementem jej powodzenia. W ramach projektu zaplanowano również studia podyplomowe dla zatrudnionych nauczycieli.

Oddział przedszkolny działa w okresie od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku, w dni robocze w godzinach: 7.30 do 15.30

Studia podyplomowe rozpoczną się 28 października i potrwają do czerwca 2018 roku.

 

Projekt „Utworzenie Specjalnego Oddziału Przedszkolnego przy Zespole Placówek Edukacyjno Wychowawczych w Lwówku Śląskim” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz środków Powiatu Lwóweckiego.