Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Lwówku Śląskim
Strona główna

 

Drodzy Uczniowie,

Szanowni Rodzice.

Dzisiaj niestety, z uwagi na trwającą epidemię, w trosce o Wasze bezpieczeństwo, nie spotkamy się wszyscy na uroczystości kończącej rok szkolny. W szkole pożegnamy jedynie absolwentów Szkoły Podstawowej oraz Branżowej Szkoły I Stopnia.

Pragniemy Wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za pracę
i zaangażowanie w wykonywanie obowiązków przez cały rok szkolny. Od pierwszych dni września bardzo wiele się w naszej szkole wydarzyło. Było mnóstwo konkursów, wycieczek, uroczystości, zawodów sportowych. Braliście udział w różnych projektach. Niestety epidemia nie pozwoliła na zrealizowanie wszystkich zaplanowanych działań, a byłoby ich znacznie więcej. Od połowy marca wszyscy musieliśmy się oswajać z nową, trudną rzeczywistością. Budynki szkoły z dnia na dzień opustoszały, a nauka, lekcje
i spotkania z nauczycielami przeniosły się do Internetu. Mamy ogromną nadzieję, że za dwa miesiące wszystko wróci do normy i od pierwszych dni roku szkolnego 2020/2021 nasza szkoła znów będzie tętniła życiem.

Rozpoczynają się wakacje. Jak zawsze jest to czas, który przez wszystkich witany jest z ogromną radością. Życzymy Wam, aby były to dwa miesiące pełne słońca, słodkich owoców i radosnego odpoczynku. Bądźcie ostrożni i rozsądni. Pamiętajcie o bezpieczeństwie podczas zabaw, plażowania i wycieczek. Odpocznijcie od komputerów, tabletów i smartfonów.

Odpoczywajcie ! 

Do zobaczenia. Mamy nadzieję, że już wkrótce...

Dyrekcja oraz nauczyciele Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych
w Lwówku Śląskim

 

Serdecznie witamy na stronie

Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych

w  Lwówku Śląskim.

 
 

Zespół jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą, prowadzoną przez Powiat Lwówecki, w  której dzieci i młodzież    z różnego typu dysfunkcjami mają możliwość nauki oraz rehabilitacji. W skład zespołu wchodzą Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy,  Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.


W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym mogą przebywać uczniowie z niepełnosprawnością  umysłową w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, głębokim, jak również ze sprzężoną niepełnosprawnością.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii jest placówką dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy to placówka o charakterze resocjalizacyjno - wychowawczym dla chłpców niedostosowanych społecznie wobec których Wydziały Rodzinne i Nieletnich Sądów Rejonowych zastosowały (w trybie Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich) środek wychowawczy w postaci umieszczenia              w MOW.

 Podczas pobytu w placówce wychowankowie zapewnioną mają naukę w Szkole Podstawowej,  oraz Branżowej szkole I Stopnia, całodobową opiekę grup wychowawczych oraz bogatą ofertę zajęć rewalidacyjnych, rehabilitacji ruchowej, socjoterapeutycznych  oraz  kół zainteresowań.

Zespół położony jest na obrzeżach Lwówka Śląskiego,                  w województwie dolnośląskim około 35 km od Jeleniej Góry. Położenie zespołu jest jego dużym atutem, przestrzeń, park, wiele boisk i terenów zielonych, bliskość lasu sprawiają, że miejsce to jest bardzo przyjazne dla przebywających u nas wychowanków.

Obecnie ośrodek mieści się w siedmiu budynkach szkolno-internatowych.

W placówce zatrudnieni są nauczyciele, wychowawcy oraz psycholog, pedagog,  logopeda oraz specjalista rehabilitacji ruchowej.

Ośrodek dysponuje kuchnią, stołówką, pralnią, mikrobusami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych .

 

 

 

 
 
 
 
  • Oddział  przedszkolny

    Oddział  przedszkolny - Obrazek 1

    W projekcie zaplanowano następujące zadania: utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla czwórki dzieci. Do realizacji tego zadania zostali zatrudnieni wykwalifikowani nauczyciele prowadzący zajęcia oraz osoba wspomagająca pracę nauczycieli.

    Zorganizowane zostały zajęcia z rehabilitacji ruchowej, fizjoterapii, logopedii, wczesnej edukacji Montessori, integracji sensorycznej oraz zajęcia prowadzone przez psychologa i pedagoga specjalnego. Dostosowano pomieszczeń SOSW w Lwówku Śląskim na potrzeby nowego oddziału przedszkolnego i gabinetów terapeutycznych.

liczba odwiedzin: 466313

Galeria zdjęć

Wtorek 04.08.2020