Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Lwówku Śląskim
Strona główna
 • Oddział przedszkolny

  W projekcie zaplanowano następujące zadania: utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla czwórki dzieci. Do realizacji tego zadania zostali zatrudnieni wykwalifikowani nauczyciele prowadzący zajęcia oraz osoba wspomagająca pracę nauczycieli.

  Zorganizowane zostały zajęcia z rehabilitacji ruchowej, fizjoterapii, logopedii, wczesnej edukacji Montessori, integracji sensorycznej oraz zajęcia prowadzone przez psychologa i pedagoga specjalnego. Dostosowano pomieszczeń SOSW w Lwówku Śląskim na potrzeby nowego oddziału przedszkolnego i gabinetów terapeutycznych.

   

  W ramach projektu utworzona została pracownia integracji sensorycznej.

   

  Wszystkie te działania mają na celu świadczenie przez nas usług na najwyższym poziomie, objęcie uczniów kompleksową, wszechstronną, wysoko-wyspecjalizowaną terapią.

  Udział w grupowych zajęciach edukacji przedszkolnej będzie doskonałą terapią społeczną i metodą socjalizacji naszych podopiecznych. Samo przebywanie w grupie rówieśniczej stanowi już doskonałą metodę terapii, nauki przez naśladownictwo. Objęcie naszych uczniów dodatkowymi, wyżej wymienionymi zajęciami terapeutycznymi, będzie stymulowało ich rozwój w sferze poznawczej , emocjonalnej , empirycznej. Terapia i wspomaganie rozwoju dziecka nie może ograniczyć się jedynie do pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym . rodzice i opiekunowie prawni muszą być wyposażeni w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im kontynuować terapię w domu. W

  ramach naszej pracy przewiduje się edukację i wspieranie rodziców w procesie wychowania i stymulowania rozwoju ich dzieci.

   

  Podstawową ideą projektu jest stworzenie nowoczesnego oddziału przedszkolnego, dostosowanego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Zatrudniona kadra będzie posiadała kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie w takiej pracy, co pozwoli na stymulowanie rozwoju na wczesnym etapie, co jest niezbędnym elementem jej powodzenia.

   

  W ramach projektu zaplanowano również studia podyplomowe dla zatrudnionych nauczycieli.

  Przedszkole działa w okresie od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku, w dni robocze w godzinach 7.30-15.30.

  Studia podyplomowe rozpoczną się 28 października i potrwają do czerwca 2018 roku.

   

  Projekt „Utworzenie Specjalnego Oddziału Przedszkolnego przy Zespole Placówek Edukacyjno Wychowawczych w Lwówku Śląskim” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz środków Powiatu Lwóweckiego.  

 • Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

  14.07.2017

  Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Lwówku Śląskim informuje, że od dnia 1 września 2017 r. uruchomiony zostanie kolejny oddział przedszkolny dla dzieci niepełnosprawnych przy szkole podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym.

  Poniżej zamieszczone są informacje dotyczące zasad rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego :

  Regulamin.docx

  harmonogram_rekrutacji_przedszkole.doc

  karta_zgloszenie_przedszkole.doc

  oraz naboru pracowników :

  Nauczyciel_nabor.docx

  pomoc_nauczyciela_nabor.doc

   

 • Nasza placówka bierze udział w realizacji projektu „Nowa Perspektywa-Lepszy Start’’ kierowanego do wychowanków jedenastu dolnośląskich Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Trwa on dwadzieścia cztery miesiące od stycznia2017 r. do trzydziestego pierwszego grudnia 2018 roku. Jego zadaniem jest przyczynianie się do ograniczania ryzyka wykluczenia społecznego oraz ma na celu wspierać proces ich dostosowania społecznego i usamodzielnienia, a także podejmowania decyzji trafnych związanych z funkcjonowaniem społecznym po zakończeniu pobytu w danym ośrodku.

           Wychowankowie, którzy trafiają do Ośrodka to osoby, które mają niską motywację do nauki i wysiłku intelektualnego. Cechuje je brak wiedzy i umiejętności, niski poziom wiary w możliwości wyrwania się z kręgu osób wykluczonych społecznie i co za tym idzie, brak chęci do zmiany swojej sytuacji. Opracowany projekt pomaga osiągnąć kluczowe kompetencje indywidualne, społeczne, zawodowe i poznawcze istotne dla pełnienia ról społecznych.

           W ramach tego projektu nasi uczniowie realizują instrumenty aktywizacji zawodowej poprzez realizację:

  -kursów i szkoleń zawodowych kończących się uzyskaniem certyfikatów

  -wycieczki zawodoznawcze- wizyty u pracodawców w różnych branżach, wizyty w dolnośląskich strefach ekonomicznych,

  -praca zespołowa – kierowanie wspólnych działań np.w formie konkursów zawodowych pomiędzy MOW-ami w danej branży

  -programy usamodzielnienia-programy realizowane poprzez wychowawców w Ośrodku dotyczące zdobywania i pogłębiania przez wychowanków życiowych umiejętności związanych z codziennymi obowiązkami takimi jak: obowiązki w gospodarstwie domowym, zarządzanie budżetem, umiejętność poruszania się w banku itp.

  -doradztwo zawodowe, warsztaty szukania zatrudnienia, założenie własnej działalności gospodarczej

  -wsparcie rodzin wychowanków-on-line;

           W ramach projektu odnowiono grupę na usamodzielnienie, którą wyposażono w nową kuchnię,pomalowano ściany,wymieniono okna,podłogę,założono żaluzje.Nową kuchnię zaopatrzono w nowy sprzęt kuchenny (urządzenia agd.-kuchenka,lodówka).Wyremontowaną łazienka to również nowe sanitariaty.A nowoczesna sala projektowa w, której odbywają się zajęcia posiada projektor,tablicę multimedialną, telewizor,rzutnik.

           Rozwiazanie wypracowane w projekcie odpowiada na problemy związane z niską skutecznością metod usamodzielnienia się wychowanków placówek tego typu. Działania prawno organizacyjne w tym zakresie realizowane w Polsce oparte są na obligatoryjnym wsparciu finansowym, co sprawia, że nie przygotowują młodych ludzi do codziennego, dorosłego życia. Brak indywidualnej pracy z wychowankiem sprawia, że po opuszeniu placówki są bezradni i uzależnieni od pomocy instytucjonalnej. Zaproponowane w projekcie rozwiązania to koncepcja dla usamodzielnienia się wychowanków  z pakietem kompleksowych metod wsparcia. Założenie to aktywna i świadoma partycypacja w procesie usamodzielnienia. Wsparcie to ma charakter zindywidualizowany i dopasowany do potrzeb danego wychowanka. Młodzież wymienia bariery, które uniemożliwiają star w dorosłe życie:pobyt w ośrodku, brak pracy, mieszkania,” ukończenie szkoły’’, brak pracy przez „ szkołę’’, brak zawodu, brak doświadczenia zawodowego, lęk przed usamodzielnieniem, negatywny wpływ środowiska, brak środków do życia (pieniędzy), brak pomocy w nauce.

           Projekt finalny tego projektu to, aby „prawie dorośli” wychowankowie „wypuszczeni’’ na wolność potrafili się odnaleźć w nowej, brutalnej rzeczywistości. A na bazie poprawnie dobranych instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej stali się osobami pewnymi na rynku pracy.

   

 • XV Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych

       

     W dniu 26 kwietnia 2017 r. na boiskach ZPEW odbył się XIII Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych, w którym brały udział reprezentacje 10 klubów z placówek województwa dolnośląskiego. Organizatorem turnieju był Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska -  Dolnośląskie, Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych oraz działający w placówce klub Olimpiad Specjalnych „Jeżyk”. Do rywalizacji zgłosiły się następujące drużyny:

  1. Promyk Wojcieszów + Podaj Rękę Kamienna Góra  
  2. Atlas Szarocin
  3. Liczyrzepa Miłków 
  4. Olimpijczyk Bolesławiec
  5. Strzegomka Kąty Wrocławskie
  6. Olimp Legnica
  7. Junior Milicz
  8. Jeżyk Lwówek Śląski
  9. Zamek Opolnica
  10. Razem Lubań

   

         W uroczystym otwarciu turnieju wzięli udział Pan Zbigniew Grześków  – Wicestarosta Lwówecki, Pan Mariusz Mendocha – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego, Pan Zbigniew Malczewski Prezes Fundacji Pomocy Niepełnosprawnym "Płakowice", przedstawiciel Olimpiad Specjalnych Polska - Dolnośląskie Pani Katarzyna Matys, Pan Jan Nowak przedstawiciel zakładu Simet  z Jeleniej Góry oraz Pan Marek Sokołowski Dyrektor ZPEW w Lwówku Śląskim. Miłym i atrakcyjnym akcentem otwarcia był występ wokalny zespołu ,,Debiut” działającego w ZPEW.

      Zgodnie z zasadami wszystkie drużyny brały udział w grach obserwowanych, po których podzielone zostały na 3 grupy, w których odbywały się mecze wg systemu ,, każdy z każdym”

       Rywalizacja sportowa stała na wysokim poziomie i niosła ze sobą wiele przeżyć. Rozgrywki były wyjątkowo emocjonujące, a losy meczów ważyły się do ostatniej chwili. Była to próba nerwów nie tylko dla zawodników, ale i dla trenerów, którzy na boisku tracili głos.

       Pogoda nie sprzyjała rozgrywkom, ale to nie zniechęcało zawodników. Po kilku godzinach zaciętych sportowych zmagań odbyło się uroczyste zakończenie turnieju i wręczenie medali oraz nagród rzeczowych. Zwycięzcami okazali się wszyscy uczestnicy turnieju. Opinie uczestników turnieju oraz ich opiekunów potwierdzały, że był to wyjątkowy dzień.

       Rozgrywki odbywały się na zielonych boiskach Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim. Cały turniej został profesjonalnie przygotowany. Oprócz sportowych zmagań organizatorzy zapewnili dodatkowe atrakcje w postaci,, wioski olimpijskiej”, gdzie zawodnicy mogli się sprawdzić swoje umiejętności w zabawach zręcznościowych i wygrać słodkie nagrody.

        Po wielu meczach przebiegających w atmosferze fair play zwycięzcami byli wszyscy zawodnicy. Sędzia główny zawodów Marek Najmrodzki ogłosił oficjalne wyniki  XIII  Dolnośląskiego  Turnieju  Piłki  Nożnej Olimpiad   Specjalnych :

                   Grupa Czerwona  :

  • I miejsce – ,, Jeżyk ” Lwówek Śląski
  • II miejsce -  ,, Razem” Lubań
  • III miejsce - Zamek – Opolnica

                 Grupa Żółta :

  • I miejsce –,,Olimpijczyk  " – PZSiPS Bolesławiec
  • II miejsce - ,, Promyk” Wojcieszów,, Podaj Rękę” Kamienna Góra
  • III miejsce - ,, Sportowiec” Ostrowina

   Grupa  Biała :

  • I miejsce - ,, Junior” Milicz. 
  • II miejsce - ,, Liczyrzepa” Miłków.
  • III miejsce - ,, Strzegomka” Kąty Wrocławskie.
  • IV miejsce -  ,,Atlas” Szarocin.

           Zawodnicy zostali udekorowani medalami i każda drużyna otrzymała nagrody i upominki.

               Tak wspaniała impreza mogła się odbyć dzięki ogromnemu zaangażowaniu organizatorów oraz sponsorom wśród, których znaleźli się:

  1. PRZEDSIĘBIORSTWO,, SIMET ‘’ S.A. JELENIA GÓRA
  2. Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym,, PŁAKOWICE"
  3. Starostwo Powiatowe Lwówek Śląski
  4. ,, WEDA” S.C. Andrzej Woźniak, Sławomir Woźniak Rębiszów
  5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe STANISŁAW WYSOCKI Wałbrzych
  6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe DAWID BŁASZCZYK  LWÓWEK ŚLĄSKI
  7. Działalność Handlowa Detaliczna I Hurtowa Artykułami Spożywczymi                I Przemysłowymi  LILLA GORZKOWSKA Lwówek Śląski
  8. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "SIM" Sp. z o.o. Jelenia Góra

   

      XV  Dolnośląski  Turniej  Piłki  Nożnej Olimpiad   Specjalnych został wysoko oceniony przez uczestników, jak i przez zaproszonych gości.

        Bardzo serdecznie dziękujemy organizatorom, sponsorom, wolontariuszom i kibicom za cudowną atmosferę i profesjonalną organizację Turnieju.

  Zapraszamy na kolejny turniej do Lwówka Śląskiego

  https://get.google.com/albumarchive/100233613557420816274/album/AF1QipNyitkbit7tydXIasTv2qsoJNqa00IovGiqRO8L?source=pwa

 • Mistrzostwa Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

  06.06.2016

        W dniach 3 – 4 czerwca 2016 roku  w Lwówku Śląskim odbył się IV Finał Mistrzostw Polski  Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Piłce Nożnej na „Orliku”.  W imprezie wzięło udział 8 finalistów z różnych stron kraju. Organizatorem turnieju był Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim oraz współorganizator Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym „PŁAKOWICE”.  Cały turniej koordynowali Jolanta Gałucha pracownik ZPEW, oraz Tomasz Gałucha animator Orlika. Otwarcie Mistrzostw było bardzo uroczyste, rozpoczęło się defiladą wszystkich drużyn wprowadzanych przez uczennice SP 3 w Lwówku Śląskim.  Turniej uświetnili przedstawiciele lokalnych władz i instytucji.

       Oficjalne przemówienia wygłosili Pani Dyrektor ZPEW w Lwówku Śląskim – Ala Janz  oraz Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek Śląski Pani Mariola Szczęsna. Część oficjalna zakończyła się  występem zespołu tańczącego „Zumba Team Lwówek Śląski” pod kierunkiem Magdaleny Korczowskiej. W pierwszym dniu odbyły się mecze grupowe, które zostały rozegrane na Orliku przy ZSET w Rakowicach Wielkich        i  w ZPEW w Lwówku Śląskim. W wyniku eliminacji  do półfinałów przeszły MOW Wola Rowska, MOW Borowie, MOW Kalety oraz MOW Brzeg Dolny.

       Mecze półfinałowe i finałowe przeprowadzono na Orliku przy ZPEW. Najwięcej emocji dostarczył mecz półfinałowy między  MOW Brzeg Dolny, a MOW Wola Rowska, który zakończył się serią rzutów karnych. Ostatecznie do finału zakwalifikowała się drużyna z MOW Brzeg Dolny i MOW Borowie.  

       Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali sędziowie:

  SĘDZIA GŁÓWNY  - Marek Najmrodzki

  SĘDZIA STOLIKOWY – Andrzej Janz

  SĘDZIA BOISKOWY – Tomasz Kubis

  SĘDZIA BOISKOWY – Roman Lisak

  Oraz z ramienia OZPN SĘDZIA BOISKOWY – Sławomir Dmuchowski

   

  Końcowe wyniki rozgrywek:

   

  Mistrz – MOW Borowie – MAZOWIECKIE – trenerzy Łukasz Mikulski

  Wicemistrz – MOW Brzeg Dolny – DOLNOŚLĄSKIE – trener Beata Franczuk

  III miejsce –MOW Kalety – ŚLĄSKIE – trener Paweł Gawlik

  IV miejsce – MOW Wola Rowska – MAZOWIECKIE – trener Jarosław Cichecki

  V miejsce – MOW Rudy – ŚLĄSKIE – trener Kacper Kubiczak

  VI miejsce – MOW Kraków - ŚLĄSKIE– trener Robert Ziętara

  VII miejsce – MOW Lwówek Śląski – DOLNOŚLĄSKIE – trener Tomasz Gałucha

  VIII miejsce – MOW Iwiny – DOLNOŚLĄSKIE – trener Piotr Rydz

   

   

  SPONSORZY

   

  1. TRANSBUDEX MROZIK S.J.
  2. PROGRESS BETON  – Łukasz Barcewicz & Paweł Stęplewski
  3. EKONAFT Bolesławiec Sp. z o. o.
  4. Polskie Składy Budowlane „ARKADIA”
  5. Grupa „MTG” – Tomasz Gluza
  6. Anna Gluza
  7. „POL-BUD” – Ryszard Dudzis
  8. „SPEED-BUS”  Przewozy Osobowe – Sebastian Trzaska
  9. Kopalnia Gipsu i Anhydrytu Nowy Ląd Spółka z o.o. w Niwnicach
  10.  Hotel Restauracja „MADELAINE” Magdalena i Arkadiusz Hutnik
  11.  GREEN BRUK – Anna i Wojciech Gonczar
  12.  Ośrodek Chrześcijański „ELIM”
  13. Marzenna Znamirowska
  14.  Alicja i Grzegorz Flak
  15.  Szkoła Języków Obcych „SCOTTISH POUND” - Agnieszka Stęplewska
  16.  ZAKŁAD HANDLOWY” MAGRAD” RADOSŁAW WOLSKI.
  17.  FRYZJER MĘSKI "PAWEŁ" - PAWEŁ PASTUSIAK
  18.  BROWARY REGIONALNE JAKUBIAK -  LWÓWEK ŚLĄSKI.
  19.  PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „SOLO” -  Barbara Ćmikiewicz
  20.  „FOTOGRAFIA REKLAMOWA ŚLUBNA MODA” - Marek Mazur
  21.  „TOP BIURO” - Tadeusz Wardyn
  22.  „IGOREX” -  Nestoroiwicz i spółka
  23.  HURTOWNIA PRZEMYSŁOWA - Lilla Gorzkowska
  24.  KWIACIARNIA DARII - Daria Puchalska  Dancewicz 
  25.  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
  26.  OZPN JELENIA GÓRA
  27.  Restauracja „CZERWONY RAK” Teresa i Marek Pisarscy
  28.  WOJCIESZOWIANKA S.A.
  29.  „MORSIK” – Bożena i Tomasz Rostkowscy
  30.  Dziekan Ksiądz dr. Krzysztof Kiełbowicz
  31.  Stowarzyszenie Motocyklistów „Leopolis Bikers”
  32.  Zumba Team Lwówek Śląski
  33.  Lwóweckie info
  34.  Magdalena Masiel

   

   

   

                           

   

                       WOLONTARIUSZE

   

   

  1. IRENEUSZ  ŁĄDKIEWICZ
  2. AGNIESZKA  STĘPLEWSKA
  3. MAGDALENA  MASIEL
  4. MAGDALENA  KAROL
  5. RENATA SZAJNA
  6. MAŁGORZATA  WOJCIECHOWSKA
  7. MAREK  SOKOŁOWSKI
  8. KAROLINA  KORYCKA
  9. MARIA  CZERENKIEWICZ
  10. REMIGIUSZ MASIEL
  11. JÓZEFA SZAJNA
  12. EWELINA SKAWIŃSKA
  13. ALEKSANDRA KAZIMIERCZUK
  14. EWELINA BUNIKOWSKA
  15. ANDRZEJ JANZ
  16. MAREK NAJMRODZKI
  17. TOMASZ KUBIS
  18. ROMAN LISAK
  19. TOMASZ GAŁUCHA
  20. JOLANTA GAŁUCHA

   

   

   

 • Spotkanie uczniów  Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim  z uczniami Frobelschule Kalletal .

  06.06.2016

  W dniach od 15-24.05.2016 odbyło się kolejne spotkanie młodzieży obu placówek . Tym razem miejscem spotkania był Kraków. Uczestnicy z obu grup mieli okazję przez pięć dni poznawać zabytki i historię tego pięknego , polskiego miasta. Dla większości była to pierwsza wizyta w Krakowie. W programie wycieczki było zwiedzanie Traktu Królewskiego, Wawel z jego reprezentacyjnymi salami , rynek krakowski oraz podziemna trasa pod rynkiem, nowa atrakcja turystyczna, pokazująca średniowieczne pozostałości rynku. Zwiedzaliśmy również Kopalnię Soli                w Wieliczce. 

  Głównym celem spotkania była jednak realizacja programu edukacyjnego dofinansowanego przez Polsko-  Niemiecką Współpracę Młodzieży „ Zachować pamięć”.  Główną ideą tego programu jest poznanie miejsc pamięci narodowej , miejsc zbrodni niemieckich nazistów , miejsc męczeństwa narodu polskiego i żydowskiego.

  Realizując program odwiedziliśmy Fabrykę Schindlera , teren getta w Krakowie , żydowską dzielnicę Kazimierz, teren byłego obozu koncentracyjnego w  Płaszowie. Największe wrażenie na uczestnikach spotkania zrobiło zwiedzanie Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu.

  Obie grupy wcześniej przygotowywały się do tej wycieczki, ale zobaczenie tych przejmujących dowodów zbrodni na własne oczy nie pozostawiło nikogo obojętnym . Głównym mottem naszego spotkania była myśl – poznaj , przemyśl, nie pozwól !

  Ostatnim punktem spotkania był dwudniowy pobyt w Lwówku Śląskim. Nasi rówieśnicy z Kalletal poznali naszą szkołę, uczestniczyli w zajęciach artystycznych, sportowych i kulinarnych.

  Poznawaliśmy również zabytki Lwówka Śląskiego, przede wszystkim ratusz , mury miejskie  i kościoły. Spotkanie trwało siedem dni, dostarczyło nam ogromnych , niezapomnianych przeżyć. Przekonaliśmy się, że nasi rówieśnicy     z Niemiec są bardzo podobni do nas . Mają takie same zainteresowania , tak samo spędzają czas wolny i uwielbiają piłkę nożną.

  Spotkanie było dofinansowane przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży oraz środki budżetowe Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w  Lwówku Śląskim.

             

   

   

   

 • III Regionalny Turniej Piłki Nożnej Ośrodków Szkolno – Wychowawczych

  17.05.2016

        W Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląski  w dniu 17 maja 2016 r  odbył się III Regionalny Turniej Piłki Nożnej Ośrodków Szkolno – Wychowawczych
     Impreza ta ma na celu popularyzację  futbolu wśród młodzieży, uczenie szlachetnej rywalizacji zgodnie z duchem fair play oraz pokonywanie własnych słabości i niepełnosprawności .

          Organizatorem turnieju był Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim. 

           Uroczystego rozpoczęcia turnieju dokonała Sekretarz Powiatu Lwóweckiego Pani Barbara Rosochacka – Horanin   oraz dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych   w Lwówku Śląskim Pani Ala Janz.

         Całą imprezę jako mistrz ceremonii i zarazem sędzia główny poprowadził Pan Marek Najmrodzki. Za walkę FAIR PLAY i sportową rywalizację na boisku odpowiedzialni byli sędziowie Pan Roman Lisak, Pan Radosław Szewczyk.  Organizatorem i koordynatorem był Pan Andrzej Janz.

  Do turnieju zgłosiły się drużyny z :

  1. Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w ZPEW – Lwówek Śląski,
  2. Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w ZPEW - Lwówek Śląski,
  3. Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych  - Bolesławiec,
  4.  Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych - Jelenia Góra,
  5.  SOSW -  Wojcieszów +Zespół Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze .

  Zwycięzcą została drużyna z SOSW w ZPEW w Lwówku Śląskim.

  Turniej nagrodami i upominkami wsparli  : Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym                          ,, Płakowice” i Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim.

   

   

 • Wychowankowie ZPEW w Dreźnie

  Wychowankowie ZPEW w Dreźnie

   

  Już po raz dwunasty  zespół  ,, Debiut” z Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim w dniu 10 stycznia 2016 r. , na zaproszenie Rady Parafialnej    Polskiej Misji Katolickiej             z  Drezna,  brał udział  w spotkaniu opłatkowym . Wychowankowie  przygotowani przez Panią Beatę Drozdowicz i Teresę Bielak śpiewali kolędy w Katedrze Drezdeńskiej i uczestniczyli w spotkaniu w domu biskupa z Polonią mieszkającą w Dreźnie . Głównym celem wyjazdu było zacieśnianie kontaktów               o charakterze kulturalnym z Polakami w Niemczech i kultywowanie tradycji świątecznych.

  Po mszy wszyscy spotkali się na miłym poczęstunku w Haus der Katedralle , dzieci otrzymały paczki         i uczestniczyły w jasełkach przygotowanych przez dzieci mieszkające w Niemczech. Proboszcz parafii drezdeńskiej  ksiądz Marcin Ogórek przekazał  na ręce dyrektora ZPEW Ali Janz  darowiznę , uzyskaną ze zbiórki wśród parafian. W ubiegłym roku z funduszy pozyskanych z tej darowizny zakupiono sprzęt rehabilitacyjny ( soluks i rotor) do działu fizjoterapii w placówce.  

  Pełni wrażeń i zadowoleni wychowankowie wieczorem wrócili do Polski.

   

 • Święty Mikołaj naprawdę istniał...

  Święty Mikołaj naprawdę istniał  i był Biskupem rzecz oczywista”

   M.B

   

              Tradycyjnie,  jak każdego roku, w dniu 07.12 2015 r. odbył się apel pt .„Święty Mikołaj w naszej szkole”. Uroczystość przygotowana została przez uczniów i nauczycieli na podstawie scenariusza M. Bełzy i K. Grabowicz. Głównym celem było przekazanie  uczniom informacji płynącej z legendy o Świętym Mikołaju. Legendy, która głosi o wartościach takich jak miłość i dobroć. Wartości te drzemią w każdym z nas. Wypływają prosto z serc dobrych, pomysłowych ludzi, którzy niosą i sprawiają radość innym. Mikołajki w naszej szkole z  pewnością sprawiły, że myśl o mikołajach, to znacznie szersza historia cudów, niż tylko krasnal w czerwonej czapce z workiem. Wszyscy  lubimy tę magię Świąt Bożego Narodzenia. Lubimy przecież miłe niespodzianki, czekamy na nie i serdecznie dziękujemy darczyńcom. 

   

 • Międzynarodowy Przegląd Zespołów Teatralnych Osób Niepełnosprawnych

  16.10.2015

 • Świat Witamin

  „Kształcenie szkolne nie powinno zmierzać do zdobywania wiedzy

  o martwych wydarzeniach, ale powinno mieć na celu aktywność skierowaną

  na świat, który powinien nam stwarzać cele.”

                                                                                 Bertrand Russell

   

              W dniu 25 czerwca 2015r. odbyło się w naszej szkole uroczyste podsumowanie innowacyjnego projektu o charakterze profilaktycznym pt „Świat witamin, wiem co zjem”

  W projekcie uczestniczyli dzieci i młodzież szkół: podstawowej, gimnazjalnej i zawodowej oraz grup wychowawczych SOSW w ZPEW w Lwówku Śląskim. Zadania zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem do projektu pod opieką merytoryczną nauczycieli
  w uzgodnionych terminach w trakcie roku szkolnego.

              Projekt zakładał propagowanie zdrowego stylu życia i racjonalnych sposobów odżywiania się dzieci i młodzieży, a  realizacja zadań dotyczyła również zaleceń ministerialnych do programu „Warzywa i owoce w szkole 2014/2015”,realizacji  założeń programu profilaktycznego szkoły, podstawy programowej z priorytetem dla zajęć praktycznego wykorzystywania wiedzy i umiejętności w życiowym zastosowaniu, a więc
   z wykorzystaniem kompetencji kluczowych. Jednocześnie zawierał zadania dla projektu
  pt „Akademia umiejętności promująca zdrowy styl życia 2015”, którego realizatorem
  i pomysłodawcą jest Mirosława Bełza.

  W wyniku przeprowadzonych szkolnych badań w 2015r projekt spełnił oczekiwania
  i założone cele. Przyczynił się do wymiernych efektów podniesienia świadomości uczniów
  o potrzebie zdrowego odżywiania się i  umożliwił doskonalenie umiejętności praktycznego wykorzystania produktów spożywczych w codziennym życiu . Serdecznie dziękuję sponsorom i darczyńcom za ufundowanie nagród rzeczowyc
  h uczestnikom Konkursu pt „Piramida żywieniowa”.

   

   

 • Spotkanie z pracownikami Stowarzyszenia Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot

    W dniu 13 czerwca 2015 roku w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych odbyło się spotkanie zorganizowane  z inicjatywy Stowarzyszenia Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot z podpoznańskiego Baranowa, z którym Ośrodek systematycznie współpracuje od 33 lat. W uroczystości  wręczenia DARÓW SERCA wzięli udział  wychowankowie : Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dzierżoniowie i Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Augustianek w Bielawie.

  Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot z podpoznańskiego Baranowa,  fundator podarunków, reprezentowane było przez: Pana Mariana Panka – prezesa Stowarzyszenia, Pana Antoniego Nawrotka – wiceprezesa Stowarzyszenia, Panią Hannę Nawrotek – skarbnika Stowarzyszenia , Panią Marię Mosiek – sekretarza Stowarzyszenia, Panią Marię Nawrotek – członka Stowarzyszenia oraz  Panią Barbar ę Dickert – dyrektora biura Stowarzyszenia. Obecni na uroczystości byli  opiekunowie  obdarowanych dzieci:  Siostra Miriam (Danuta Sierant) – dyrektor placówki w Bielawie, Pani Bożena Karasek – dyrektor SOSW w Dzierżoniowie oraz  Ojciec Gwardian Jan Szpyt                         – proboszcz  Parafii pw Świętego Franciszka z Asyżu  w Lwówku Śląskim. Gości i uczestników spotkania przywitała Ala Janz – dyrektor ZPEW w Lwówku Śląskim.

  Następnie uroczystość uświetnił występ zespołu ,, Debiut” pod kierunkiem Pań Teresy Bielak i Beaty Drozdowicz.

  Pani Maria Mosiek powiedziała kilka słów o Stowarzyszeniu  - rys historyczny, zakres działania i formy pomocy.

  Potem nastąpiła najbardziej wyczekiwana część uroczystości, czyli wręczenie podarunków.

  Najpierw  deklarację  wsparcia usamodzielnienia w wysokości 10 000 PLN otrzymał Marcin Kozań. List intencyjny wręczył Pan Marian Panek, prezes zarządu Stowarzyszenia Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot.

   Następnie Pani Barbara Dickert wraz z innymi członkami stowarzyszenia wręczała wychowankom podarunki w postaci sprzętu agd, radiomagnetofonów, zabawek edukacyjnych i innych wymarzonych przez dzieci.

  Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewem i tańcem. Stworzyliśmy krąg radości i wdzięczności, ponieważ dawanie innym jest dużo lepsze niż branie.

   Po wielu podziękowaniach i wspólnym poczęstunku goście  pojechali odwiedzić , na zaproszenie o. Jana Szpyta, parafię i klasztor o. franciszkanów w Lwówku Śląskim.

   
  SPMDS
 • Dzień Ziemii - Woda źródłem życia

 • Mistrzostwa Polski

   

  W dniach 12 – 13 czerwca 2015 roku  w Lwówku Śląskim odbył się III Finał Mistrzostw Polski            Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Piłce Nożnej na „Orliku”.  W imprezie wzięło udział 8 finalistów z różnych stron kraju, gdzie w eliminacjach brało udział, aż 41 placówek MOW. Organizatorami turnieju był Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim,   a cały turniej koordynowali Jolanta i Tomasz Gałuchowie. Otwarcie Mistrzostw było bardzo uroczyste. Rozpoczęło się defiladą wszystkich drużyn wprowadzanych przez uczennice SP 3 w Lwówku Śląskim.  Turniej uświetnili przedstawiciele lokalnych władz i instytucji.
   
  Oficjalne przemówienia wygłosili Pani Dyrektor ZPEW w Lwówku Śląskim – Ala Janz  oraz Pan Daniel Koko -  Przewodniczący Rady Powiatu w Lwówku Śląskim. Część oficjalna zakończyła się  występem zespołu „Zumba” pod kierunkiem Magdaleny Korczowskiej. W pierwszym dniu odbyły się mecze grupowe, które zostały rozegrane na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 2    i  w ZPEW            w Lwówku Śląskim. W wyniku eliminacji  do półfinałów przeszły MOW Wielkie Debrzno, MOW Borowie, MOW Kalety oraz MOW Lwówek Śląski.Mecze półfinałowe i finałowe przeprowadzono na Orliku przy ZPEW. Najwięcej emocji dostarczył mecz półfinałowy między gospodarzem MOW Lwówek Śląski a MOW Debrzno, który zakończył się wygraną gospodarzy 6:4. Do finału awansowała nasza drużyna prowadzona przez Tomasza Gałuchę i piłkarze z  MOW Borowie. Wygrali wychowankowie z MOW Borowie 3:0.


  Końcowe wyniki rozgrywek:
  Mistrz – MOW Borowie – MAZOWIECKIE – trenerzy Łukasz Mikulski i Krzysztof Stańkowski
  Wicemistrz – MOW Lwówek Śląski – DOLNOŚLĄSKIE – trener Tomasz Gałucha
  III miejsce –MOW Kalety – ŚLĄSKIE – trener Paweł Gawlik
  IV miejsce – MOW Debrzno – POMORSKIE – trener Bartłomiej Grochowina
  V miejsce – MOW Wielkie Drogi – MAŁOPOLSKIE – trener Artur Znaj
  VI miejsce – MOW Strzelno - KUJAWSKO-POMORSKIE – trener Jakub Grobelny
  VII miejsce – MOW Iwiny – DOLNOŚLĄSKIE – trener Dariusz Bodziony
  VII miejsce – MOW Mrowiny – DOLNOŚLĄSKIE – trener Zbigniew Ogryzek
       
  Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali sędziowie:
  SĘDZIA GŁÓWNY  - Marek Najmrodzki
  SĘDZIA STOLIKOWY – Andrzej Janz
  SĘDZIA STOLIKOWY – Tomasz Kubis
  SĘDZIA BOISKOWY – Tomasz Zdanowicz
  SĘDZIA BOISKOWY – Roman Lisak

   

  Uroczystość zakończenia zaszczycili swoją obecnością Starosta Powiatu Lwóweckiego Marcin Fluder, Przewodniczący Rady Powiatu Daniel Koko, członek Zarządu Powiatu Lwóweckiego Małgorzata Szczepańska oraz przedstawiciele sponsorów. Z życzeniami szczęśliwego powrotu uczestnicy rozjechali się do domów.

  WOLONTARIUSZE
   
  1.    MAGDALENA  MASIEL
  2.    PRZEMYSŁAW  POPŁAWSKI
  3.    IRENEUSZ  ŁĄDKIEWICZ
  4.    MAGDALENA  KAROL
  5.    ALICJA SZAJNA -  FLAK
  6.    MAŁGORZATA  WOJCIECHOWSKA
  7.    MAREK  SOKOŁOWSKI
  8.    IRENA  MIKŁASZEWSKA
  9.    KAROLINA  KORYCKA
  10.    MARIA  CZERENKIEWICZ
  11.    AGNIESZKA  STĘPLEWSKA
  12.    RENATA  KOZŁOWSKA- BOCHENEK
  13.    RADOSŁAW SZEWCZYK
  14.    JÓZEFA SZAJNA
  15.    TOMASZ KUBIS
  16.    EWELINA SKAWIŃSKA
  17.    BARTOSZ JANKOWSKI
 • Wizyta w Straży Pożarnej!

  20.05.2015

       Dnia 08.05.2015r. odbyła  się wycieczka do Straży Pożarnej  we Lwówku Śl. Trzech klas SPDP: „ a ”,  „ b ”, „  c ” wraz z nauczycielkami: Beatą Drozdowicz, Dorotą  Wojakowską i Danutą Krzymowską. Celem wycieczki było bliższe poznanie trudnej i niebezpiecznej pracy strażaków  oraz bezpośrednie obejrzenie pojazdów z wyposażeniem do gaszenia pożarów, usuwania przeszkód  w czasie wypadku, powodzi itp.

  Uczniowie mieli okazję zobaczyć niezbędne pomieszczenia w budynku strażackim ,posłużyć się krótkofalówką, potrzymać narzędzia służące do różnych nietypowych akcji.

  Mogli obejrzeć pokaz przygotowania sprzętu do  gaszenia pożaru, gotowości bojowej w postaci zjazdu po rurze i  użycie sygnalizacji dźwiękowej.

  Ogromną radość sprawiło im wejście do pojazdów strażackich, łodzi  ratunkowej, założenie kasku  i kapoku.

      Na zakończenie, w ramach wdzięczności za umożliwienie nam pobytu w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej we Lwówku Śl. wręczono na ręce dowódcy (odpowiedzialnego za pokaz ) upominek wykonany przez naszych uczniów.

  Uczniowie indywidualnie dziękowali każdemu strażakowi uściskiem dłoni i z niezapomnianymi wrażeniami wrócili do naszej szkoły.

                                  

  Autor : Danuta Krzymowska

 • Wycieczka do kina FORUM w Bolesławcu!

  15.05.2015

        Dnia 12.05.2015r. uczniowie z klas SPDP „ a ”, „ b ”, „ c ” wraz z nauczycielkami:

  Dorotą Wojakowską ,Magdą Zając, Agatą Siniak oraz Moniką Leszczyńską i Danutą Krzymowską uczestniczyli w wycieczce do kina Forum w Bolesławcu.

   Celem wycieczki było obejrzenie filmu animowanego pt. „ Ups arka odpłynęła” ,który pozwolił uczniom przenieść się w świat bajki. Wiele wrażeń dostarczyła uczniom wspaniała szata graficzna, oprawa muzyczna i gra odtwórcza naszych aktorów oraz nieprzewidywalne i zaskakujące sytuacje.

  Uczniowie mogli zidentyfikować się z bohaterami bajki i przeżyć niesamowite przygody.

  Po obejrzeniu filmu byli naładowani pozytywną energią i  różnorodnymi emocjami.

   W czasie krótkiego spaceru wokół ratusza bolesławieckiego i zakupu lodów, uczniowie dzielili się między sobą własnymi przeżyciami  z obejrzanego filmu. Dzięki wspólnemu pobytowi  trzech klas widoczna była  integracja i pomoc koleżeńska.

  Wszyscy czuli się świetnie i w radosnych nastrojach powrócili do SOSW.

                                

  Autor: Danuta Krzymowska

 • "ŚMIECHO - TERAPIA"

  14.05.2015

       Dnia 29.04.2015r. odbył się w SOSW nowy konkurs  "Śmiecho - Terapia”  w miejsce konkursu „Moja pasja-Mój talent”, w którym wzięło udział 16 uczniów.

   

  Chętni i odważni uczniowie dostarczyli wszystkim zebranym uczniom i nauczycielom wiele pozytywnych przeżyć: radości i uśmiechu, co spełniło oczekiwania organizatorów.

  Każdy uczestnik został doceniony za wkład pracy i otrzymał nagrodę rzeczową (pozyskane od darczyńców i sponsorów).

  I miejsce zajęli „Atleci” z ZET 1 za przedstawienie cyrkowe –atletyczne.

  II miejsce zajęli uczniowie z SPDP „c”  i „b” w piosence „Ruda tańczy…”.

  III miejsce zajęła Basia Najdek za wiersz „ A mój tatuś…”.

   

                     

  Autor ; Danuta Krzymowska

 • Wyjazd w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży

  13.05.2015

  Wyjazd w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży 

  "Poszukiwanie wspólnych śladów”

   

   

  W dniach  do 4 do 8 maja 2015 roku odbyło się kolejne spotkanie uczniów Fröberschule w Kalletal i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim. Tym razem spotkanie odbyło się w Münchbergu  w Niemczech. W trakcie wymiany realizowany był program „ Poszukiwanie wspólnych śladów”. Większość czasu spędziliśmy w Berlinie poznając to piękne miasto, jego atrakcje turystyczne i historyczne. W trakcie pobytu odwiedziliśmy Muzeum Techniki , w którym poznawaliśmy eksponaty począwszy od maszyny parowej aż do rakiety kosmicznej. Muzeum ma charakter interaktywny, więc większość maszyn można dotknąć , wejść do nich , poznać ich działanie. W tym miejscu widzieliśmy, jak rozwój nauki i techniki  wpływa na nasze codzienne życie. Odwiedziliśmy również Pomnik Pomordowanych Żydów Europy oraz mieszczące się pod nim Centrum Informacji . Miejsce to robi ogromne wrażenie i zmusza do refleksji nad naszą wspólną historią. Kolejnym bardzo ważnym miejscem historycznym , które poznaliśmy, było byłe więzienie STASI. Tam spotkaliśmy się z przewodnikiem, więźniem politycznym, który spędził tam dwa lata jako młody człowiek za swoje poglądy polityczne, religijne oraz przygotowanie ucieczki na Zachód. Słuchaliśmy jego wspomnień z ogromnym zainteresowaniem, w otoczeniu ponurych murów, krat i drutu kolczastego. Ale oprócz nauki była wspólna praca i zabawa. Rozwijaliśmy swoje umiejętności językowe, malowaliśmy, konstruowaliśmy instrumenty i ćwiczyliśmy figury akrobatyczne. Zajęcia odbywały się w mieszanych grupach polsko-niemieckich, dzięki temu lepiej mogliśmy poznać się nawzajem. Świetną zabawą była również wizyta w Dungeons Berlin , gdzie w zabawny sposób przedstawiono nam historię strachu  na przestrzeni wieków .Ten wspólny czas doprowadził nas do wniosku , że jesteśmy bardzo podobni, tak samo czujemy. Różni nas język, ale myśli, które nim wyrażamy, są takie same. Mamy również nadzieję, że nasze ślady w przyszłości nie będą miały już tak tragicznego wymiaru, że strach i lęk będziemy poznawać jedynie w muzeum.  Wymiana polsko – niemiecka Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lwówku Śląskim i Fröberschule w Kalletal trwa od 2003 r. Spotykamy się przemiennie w Polsce i w Niemczech.  Poznajemy się nawzajem, naszą trudną historię i nasze kraje. Wyjazdy te dofinansowywane są przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży oraz Fundację Pomocy Niepełnosprawnym „ Płakowice” .

  wymiana 2015

   

 • Wycieczka edukacyjna

  Promowanie zdrowego stylu życia  jest zawsze aktualne i modne !

  W dniu 27.04.2015r uczniowie z Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w ZPEW w Lwówku Śląskim uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego ”Kleks” w Mysłakowicach. Wycieczka odbyła się w ramach projektu edukacyjno-profilaktycznego Szkoły pt „Świat witamin-wiem, co zjem”. Wycieczka była bardzo atrakcyjna dla uczniów, którzy aktywnie w niej uczestniczyli. Przedsiębiorcy z Firmy Handlowo-Usługowej „Kleks,” Pan Bartłomiej Wasileńczyk i Pani Violetta Tuzel  przedstawili drogę jaką przebywają  warzywa i owoce zanim trafią do szkół.
  Firma,którą odwiedziliśmy w Mysłakowicach przygotowuje porcjowane "witaminy" i dostarcza je do szkół w ramach  programu pt „ Owoce i warzywa w szkole 2014”.
  ZPEW w Lwówku Śląskim jest odbiorcą porcji  warzywnych i owocowych za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu. Uczestnicy wycieczki  nie tylko zwiedzili zaplecze  magazynowe, produkcyjne, ale i aktywnie uczestniczyli               w  praktycznych działaniach jakimi było przygotowanie szkolnych porcji rzodkiewek, ich  ważenie, paczkowanie, oznakowanie. Pracownicy Firmy zadbali o bardzo przyjazną atmosferę, zagwarantowali moc wyjaśnień, praktycznych doświadczeń oraz zorganizowali dla uczniów dydaktyczne niespodzianki. Podczas relaksu  każdy uczestnik doskonalił własne umiejętności artystyczne malując owoce i warzywa. Wszystkie prace były piękne, dlatego każdy uczestnik otrzymał nagrodę
  w postaci firmowych upominków. 
  W drodze powrotnej uczestnicy wycieczki posilali się sokami
  oraz  surówkami owocowymi w  „Koktajlowni Green Fit”  w Jeleniej Górze. 
  Ten dzień na pewno pozwolił uczniom uzupełnić braki witamin i zdrowych składników w organizmie. Uświadomił też, że  życie bez cukierków  i słodyczy jest  bardzo przyjemne i zdrowe. Praktyczne doświadczanie przetwórstwa warzyw i owoców było dobrym przykładem zdobywania umiejętności zdrowego stylu życia.

strona: