Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Lwówku Śląskim
Strona główna
Profil szkoły Historia szkoły Dyrekcja Zespołu Placówek Edukacyjno -Wychowawczych

ZPEW

Profil szkoły

Serdecznie witamy na stronie

Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych

w  Lwówku Śląskim.
 

Zespół jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą, prowadzoną przez Powiat Lwówecki, w  której dzieci i młodzież z różnego typu dysfunkcjami mają możliwość nauki oraz rehabilitacji. W skład zespołu wchodzą Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.


W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym mogą przebywać uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, głębokim, jak również ze sprzężoną niepełnosprawnością.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii jest placówką dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym oraz z zaburzonym zachowaniem.

Do placówek wychowankowie przyjmowani są  na podstawie skierowania Starosty Lwóweckiego. Podstawowym dokumentem uprawniającym do wydania skierowania jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Podczas pobytu w placówce wychowankowie zapewnioną mają naukę w Szkole Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej, całodobową opiekę internatu oraz bogatą ofertę zajęć rewalidacyjnych, rehabilitacji ruchowej, socjoterapeutycznych  oraz  kół zainteresowań.

Zespół położony jest na obrzeżach Lwówka Śląskiego, w województwie dolnośląskim około 35 km od Jeleniej Góry. Położenie zespołu jest jego dużym atutem, przestrzeń, park, wiele boisk i terenów zielonych, bliskość lasu sprawiają, że miejsce to jest bardzo przyjazne dla przebywających u nas wychowanków.

Obecnie ośrodek mieści się w siedmiu budynkach szkolno-internatowych.

W placówce zatrudnieni są nauczyciele, wychowawcy oraz psycholog, pedagog,  logopeda oraz specjalista rehabilitacji ruchowej.

Ośrodek dysponuje kuchnią, stołówką, pralnią, mikrobusami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych .