Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Lwówku Śląskim
Strona główna
MOS Samorząd szkolny MOS / MOW 2012/2013 Zajęcia w Młodzieżowym Centrum Kariery Wrocław Sprawdzian szóstoklasisty 2013 Konkurs wiedzy o wielkim Poście i Wielkanocy Egzamin gimnazjalny

Młodzieżowy Ośrodek

Zajęcia w Młodzieżowym Centrum Kariery

14 i 19 marca 2013 roku uczniowie klas III Gu i II G oraz I ZSZ uczestniczyli wraz z opiekunami w zajęciach w Młodzieżowym Centrum Kariery w Lwówku Śląskim. Tematyka zajęć dotyczyła problemu bezrobocia i aktywnego poszukiwania pracy . Kolejne zajęcia dla klas z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii planowane są na miesiąc maj - czerwiec .