Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Lwówku Śląskim
Strona główna
Nasze szkoły Pracownia cukiernicza Zapisy do klasy I ZSZ Film Fundacji "Płakowice"

Specjalny Ośrodek Szkolno

Zapisy do klasy I ZSZ

Zapisy do klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  w Lwówku Śląskim, kształci uczniów z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia w zawodach murarz i cukiernik. Kształcenie odbywa się w cyklu trzyletnim. Placówka nasza zapewnia praktyczną naukę zawodu w pracowniach szkolnych. Uczniowie  mają możliwość korzystania z zakwaterowania i wyżywienia w internacie ośrodka.Poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi uczniowie mogą korzystać z bogatej oferty zajęć rewalidacyjnych, rehabilitacji ruchowej oraz zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania. W ośrodku działają sekcje sportowe, koło teatralne oraz zespół wokalno – taneczny.W ramach współpracy partnerskiej ze szkołami w Niemczech i Czechach uczniowie biorą udział w wycieczkach, seminariach oraz zajęciach warsztatowych przygotowywanych przez specjalistyczne placówki w Polsce i Niemczech oraz Czechach. Warunkiem przyjęcia do Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZPEW jest wydanie skierowania przez Starostę Lwóweckiego.

Dokumenty niezbędne do wydania skierowania :

  1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego   (lekkie upośledzenie umysłowe),
  2. Orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu,
  3. Wniosek rodziców / opiekunów prawnych o wydanie skierowania do ZPEW,
  4. Podanie o przyjęcie do Zasadniczej Szkoły Zawodowej (druk podania można pobrać tutaj PODANIE.doc
  5. Odpis aktu urodzenia z poświadczeniem zameldowania (dla korzystających z internatu),
  6. Świadectwo ukończenia gimnazjum,
  7. Zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Dokumenty można złożyć w :

  1. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski,
  2. Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych, ul. Parkowa 9, 59-600 Lwówek Śląski.

Dodatkowe informacje tel. 0757824525, 0757899239, 0757899240