Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Lwówku Śląskim
Strona główna
 • Pogadanka nt. "Wpływu środków zmieniających świadomość : alkoholu , narkotyków".

  27.05.2013

  Dnia 15.05.2013r. odbyło się w SOSW spotkanie uczniów kl. IV-VI i  kl. gimn. I,II-III  z Panią Agnieszką  i Panią Edytą  z Poradni Leczenia Uzależnień w J.G. przy szpitalu MSW i A.

  Temat pogadanki dotyczył:

  -przybliżenia pracy w Poradni Leczenia Uzalaleznień ,

  -problemów wynikających z lekkomyślności podejmowania prób  zażywania narkotyków,

  -popadania w nałogi 

  -uświadomienia uczniom  niebezpieczeństw zagrażających zdrowiu i życiu

  -form pomocy dla osób uzależnionych

  Obie Panie swoje informacje opierały na doświadczeniach z pracy w Poradni z rodzicami i uczniami różnych szkół w obrębie J.G. oraz  szkoleń  edukacyjnych w ramach wykonywanej pracy z dziećmi i dorosłymi.

  Po przeprowadzonych pogadankach przekazano nauczycielom zgromadzonym w pokoju nauczycielskim ważne wskazówki ze spostrzeżeń podczas rozmów z naszymi uczniami i ustalono zorganizowanie kolejnych spotkań, w miarę potrzeb  wynikających z  zaburzeń  w  normalnym  funkcjonowaniu w społeczeństwie.

   

  Autor : Danuta  Krzymowska

  Umieszczenie  na  stronie  internetowej : Joanna  Müller

   

 • Spotkanie z młodzieżą ze szkoły w Zittau

  Poniżej prezentacja z Dnia Sportu, który odbył się w ramach realizcji projektu "Zdrowa szkoła i kształcenie"

   

   

  http://zpew.edupage.org/files/Dzien_Sportu.pdf

   

 • Wizyta w Powiatowym Urzędzie Pracy !!!

  13.05.2013

  Dnia 9 maja 2013r. uczniowie klasy III Gimnazjum udali się z wizytą do Powiatowego Urzędu Pracy w Lwówku Śląskim.  Wycieczka miała charakter edukacyjny. Młodzież uzyskała cenne informacje na temat struktury urzędu pracy, zadań poszczególnych działów. Zapoznali się z formami pomocy osobom  poszukującym pracy oraz zasad dotyczących pomocy absolwentom. Urząd pracy służy  pomocą  wszystkim, którzy pragną zdobyć dodatkowe kwalifikacje jak również otworzyć własną firmę.                           

  Młodzież zwiedziła cały budynek. W Sali konferencyjnej  obejrzeli prezentację multimedialną przygotowaną  przez doradców zawodowych, panią Danutę Wyborną  i panią Beatę Stankiewicz. Każdy otrzymał plik folderów PUP.Zobaczyli jak wyglądają biura doradców, rejestracji bezrobotnych, hala pośredników pracy oraz salę, w której odbywają się szkolenia i kursy dla osób poszukujących pracy. Na zakończenie naszej wizyty w urzędzie pracy uczniowie zostali zaproszeni do gabinetu pani Dyrektor Doroty Piotrowskiej – Maślanki. Tym miłym akcentem zakończyliśmy wizytę w PUP. Wycieczkę była bardzo udana, stanowiła dla uczniów cenne doświadczeni i źródło nowych informacji, które mogą wykorzystać w przyszłości.                         

   

   

   

  Autor : Anna Gacek

  Umieszczenie na  stronie  internetowej : Joanna  Müller

   

 • Dzień Bezpiecznego Internetu 2013

   
   
  Od 2013-03-06

       W dniach 11-12 lutego 2013 r. grupa  nauczycieli wzięła udział w konferencji                 i warsztatach „Szkoła i rodzina wobec zagrożeń cyberprzestrzeni i świata wirtualnego” zorganizowanych przez  Powiatowe Centrum Edukacji w Lwówku Śl. Spotkania zostały przeprowadzone przez specjalistów z dziedziny medioznawstwa  z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie: prof. dr hab. Józefa Bednarka i dr Annę Andrzejewską. Tematem spotkania były: zagrożenia wynikające z nadużywania komputera,  przemoc         w Internecie i szkodliwości gier komputerowych. 

  W dniu 27.02.2013r. w ZPEW w ramach zajęć pozalekcyjnych odbyły się  warsztaty „Prawa i obowiązki Internautów” z wykorzystaniem materiałów własnych oraz ze stron: www.dzieckowsieci.pl , www.plikifolder.pl., w których wzięło udział około 35 uczniów. Zajęcia miały charakter zabawowy a tematem przewodnim były prawa i obowiązki interanautów. Ponadto  przygotowano gazetki ścienne, a informacje o obchodach DBI zamieszczono na szkolnej stronie internetowej www.zpew.edupage.org

   

   

 • Akademia z okazji 'Dnia Kobiet !!!

  13.03.2013

  Akademia z okazji 'Dnia Kobiet !!! - Obrazek 1  W  dniu  8  marca  2013  roku  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno - Wychowawczym  przy  Zespole  Placówek  Edukacyjno - Wychowawczych  w  Lwówku  Śląskim  odbyła  się  uroczysta  akademia  z  okazji  "Dnia  Kobiet" . Akademia  została  przygotowana  przez  Panów  reprezentujących  Samorząd  Uczniowski  oraz  uczniów  naszej  szkoły  pod  kierunkiem  opiekunów  SU : Pani  Joanny  Müller  i  Pani  Danuty  Kwiecień .

  Chłopcy  przygotowali  dla  wszystkich  Pań - dużych  i  małych  wiersze , wręczyli  również  małe  upominki – laurki  z  serduszkami  przygotowane  techniką  origami  na  zajęciach  Szkolnego  Klubu  Europejskiego i  Koła  Origami  . Podczas  akademii  zaprezentowali  swoje  wokalne  umiejętności  panowie – P. Radek , P.Darek  i  P.Artur , którzy  brawurowo  wykonali  piosenki ; „Bo  z  dziewczynami”  oraz  „Ona  tańczy  dla  mnie” .

  Wszystkim  Paniom  składamy  najserdeczniejsze  życzenia , przede  wszystkim  dużo  uśmiechu  i  radości .    

                                                                                          Akademia z okazji 'Dnia Kobiet !!! - Obrazek 2      

   

   

  Autor ; Joanna  Müller

 • Nasi cukiernicy na Mistrzostwach Polski

  Wielka przygoda naszych uczniów  na Expo Sweet

  Młodzież reprezentująca Zespół Placówek Edukacyjno Wychowawczych w Lwówku Śląskim podczas Piątej Edycji Lodziarskich Mistrzostw Polski w ramach Expo Sweet 2013, to zespół, który pierwszy raz uczestniczył na tak prestiżowym poziomie wśród doskonałych i najdoskonalszych w Polsce Mistrzów – lodziarzy i cukierników.

  To dla młodych wielki zaszczyt i odwaga.  Od początku konkursu uczniowie-uczestnicy obserwowali pracę i umiejętności mistrzowskich dzieł „słodkich talentów”. Mieli okazję doświadczyć życia, zmierzyć swoje siły, umiejętności analizując każdy krok, co było dobre, a co złe. Zanim przystąpili do zadań określonych w regulaminie konkursu serce juz biło mocniej, pojawił się niepokój, a może nawet panika jak twierdzili trudna do opanowania. Uczniowie całym sercem zaangażowani, w czasie wykonywania zadań konkursowych podobnie jak wszyscy startujący musieli liczyć na siebie. Wokół nich pojawiali się tez różni przychylni ludzie, którzy obserwowali, pytali o sposoby wykonywania lodów               i deserów, przekazywali wizytówki oferując uczniom pracę w piekarniach i cukierniach. zaangażowani, w czasie wykonywania zadań konkursowych podobnie jak wszyscy startujący musieli liczyć na siebie. Napotykali na trudności, które zmuszały ich do podejmowania samodzielnych decyzji. To jest teraz „szał refleksji” bo jednak mimo wszystkich niedoskonałości w praktycznych działaniach pojawiła, wyzwoliła się analiza czynności w czasie, organizacji, dokładności, umiejętności, odwagi, wniosków na przyszłość.

  Nie ulega wątpliwości, że nie był to dla nich czas stracony. Można by powiedzieć, że był doskonalszy o kolejne doświadczenie na starcie dorosłego zawodowego życia. Wyzwalał dążenie do odpowiedzialności za siebie i innych. Cieszę się, że młodzi uczniowie ZSZ ze Lwówka Śląskiego podjęli się zadania zainspirowanego przez Firmę Kames i gratuluję im sukcesu uczestnictwa.  W przyszłości na pewno będą powracać do przeżyć, które podczas Mistrzostw doznali, a w pracy zawodowej będą stawiali wobec siebie wyższe wymagania.

  Dziękuję załodze Lodziarni „Malinova” w Warszawie za wspaniałą współpracę, wsparcie, cenne wskazania, pomoc fachową i wprowadzenie uczniów w „Świat Lodów”. Pomoc, jaką otrzymała młodzież ZPEW Lwówek Śląski od Firmy Kames była wielkim darem i lekcją inspirowania młodzieży do podejmowania odważnych przedsięwzięć w zawodzie lodziarsko - cukierniczym. Życzymy Wszystkim życzliwym dla nas „pozytywnie zakręconym ludziom” (których interes-zysk niekoniecznie jest potrzebny do szczęścia), wielu sukcesów osobistych i zawodowych.. Dziękujemy za gesty wszechstronnej pomocy uczniom, po to, aby ich marzenia się spełniały, aby uwierzyli, że produkcja cukierniczo-lodziarska wciąż podnosi poprzeczkę doskonałości.

  Mirosława Bełza

   

   

 •  

   - Obrazek 1

  Wycieczka na pocztę- I semestr  2012/13 r.

  Uczniowie kl SPDP i ZET4 obejrzeli od wewnątrz,  pracę listonoszy i "urzędników pocztowych".

  Dowiedzieli się jakie czynności wykonują pracownicy  i za co są odpowiedzialne poszczególne osoby.

  Pan Krzysztof Maliński-jeden z listonoszy w powiecie lwóweckim, ciekawie  opowiadał  o stanowiskach pracy "na zapleczu" poczty oraz  odpowiedzialnej pracy listonoszy.

  Pod koniec naszego pobytu Pani Kierownik poczty : Jadwiga Zawiłowicz wręczyła uczniów drobne upominki w postaci: widokówek , znaczków, itp.

  Uczniowie z wdzięcznością podziękowali za umożliwienie im pobytu na poczcie.

  Opiekunami wycieczki była n.Magdalena Zając i n. Danuta Krzymowska.

   - Obrazek 2  - Obrazek 3  - Obrazek 4  - Obrazek 5  - Obrazek 6

  Autor:Danuta Krzymowska

   

 • - Obrazek 1

  Wycieczka do Powiatowej Straży Pożarnej-

  W I semestrze 2012/13 ,w listopadzie odbyła się wycieczka do PSP we Lwówku Śl.

  Uczniowie kl.SPDP z n.Magdaleną Zając i ZET 4 z n.Danutą Krzymowską mieli okazję przyjrzeć się z bliska sprzętom ,które używane są do różnych akcji przeciwpożarowych i ratunkowych. Zwiedzili pomieszczenia , które służą do pracy urzędowej , szkoleń, przygotowywania posiłków a także do odpoczynku. Zapoznali się ze sposobami udzielania pomocy ludziom po wypadkach.

  Demonstrowanie różnych sprzętów pomocnych i niezawodnych w trudnych akcjach straży, wywarło na uczniach ogromne wrażenie i większe zainteresowanie .

  Po zwiedzeniu wszystkich ważnych pomieszczeń w KP  PSP we Lwówku Śl.,

  uczniowie radośnie pożegnali się z całą „ekipą odważnych strażaków” .

   

  Wspólne zdjęcie z 5-ma Strażakami pod dowówdztwem mł.kpt.Mirosława Ożogowskiego

   

   

   

   - Obrazek 2      - Obrazek 3

  Autor :  Danuta Krzymowska

 • Akcja "Góra Grosza" !

  21.01.2013

  Akcja "Góra Grosza" ! - Obrazek 1       Od 26 listopada 2012 r. do 17 stycznia 2013 r. w naszej szkole została przeprowadzona zbiórka monet groszowych w ramach akcji "Góra Grosza" . Organizatorem XIII już edycji akcji było Towarzystwo "Nasz Dom" pod patronatem MEN . Celem akcji było m.in. zebranie funduszy na pomoc dla istniejących Domów Dziecka , tworzenie nowych Rodzinnych Domów Dziecka oraz na programy terapeutyczne dla dzieci osieroconych . Akcję zbiórki monet przeprowadził Samorząd Uczniowski , natomiast w akcji uczestniczyły wszystkie klasy naszej szkoły , monety były zbierane podczas przerw międzylekcyjnych , podczas lekcji oraz popołudniami w internacie . Ogółem podczas akcji "Góra Grosza" zebraliśmy 177 zł 95 gr , cała kwota wraz z protokołem została przekazana przez kuriera 17.01.2013 r. Towarzystwu "Nasz Dom" .

  Dziękujemy serdecznie wszystkim uczniom i nauczycielom za udział w akcji , dobre serce i za każdy wrzucony grosik !!!

  Akcja "Góra Grosza" ! - Obrazek 2

  Autor : Joanna  Müller

 • Plebiscyt Świąteczny czasopisma 'Mistrz Branży"

  U nas przygotowania do Świąt Bożego Narodzernia już trwają. Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym podobnie jak w ubiegłym roku przystępują do plebiscytu organizowanego przez redakcję czasopisma "Mistrz Branży". Pod kierunkiem nauczycieli zawodu Pani Mirosławy Bełzy i Alicji Szajny -Flak przygotowane zostały świąteczne wypieki, które można zobaczyć poniżej.

  Uczniowie zachęcają również do pobrania przepisów oraz podjęcia samodzielnych prób                           w przygotowywaniu świątecznych wypieków.

  Prosimy o głosy w plebiscycie !

  http://mistrzbranzy.pl/plebiscyty/pokaz/id/8

  Poniżej przepisy.

  http://zpew.edupage.org/files/Receptura.swiateczne_Piernikowy_przekladaniec_2012.pdf

  http://zpew.edupage.org/files/Receptura.Piernikowa_Panna____2012.pdf

  http://zpew.edupage.org/files/Receptura.swiateczne__pierniczki_2012.pdf

   

 • Gala Lauretów 2012

  W odbywającej się już po raz dziesiąty Gali Laureatów, organizowanej przez Powiatowe Centrum Edukacji, nie zabrakło przedstawicieli Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych. Nasz ośrodek reprezentowany był podczas tego ważnego wydarzenia przez:

  • Wojciecha Cymona ucznia klasy II SPDP laureata konkursu plastycznego

               ,, 20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują”.

  • Joannę Szpak, uczennicę klasy II SPDP, laureatkę Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego ,,Tu mieszkam, moje magiczne miejsce w Europie”
  • Klaudię Eichberger uczennicę klasy VI Szkoły Podstawowej , laureatkę III Dolnośląskiego Konkursu ,, Ekolog plastyk i ekolog poeta”
  • Wiktora Olechowskiego ucznia klasy  VI szkoły Podstawowej, laureata konkursu artystycznego ,, Przyroda Sudetów”
  • Adriana Sordyla ucznia klasy VI Szkoły Podstawowej laureata Dolnośląskiego Konkursu Plastycznego ,, Magiczny świat Janusza Korczaka”
  • Martę Rejmanowską uczennicę klasy VI Szkoły Podstawowej laureatkę

       Dolnośląskiego Konkursu Plastycznego ,, Magiczny świat Janusza Korczaka” oraz

       III Dolnośląskiego  Konkurs  Ekologicznego  ,, Ekolog – plastyk” i ,, Ekolog – poeta”

  • Grupę uczniów Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii – finalistów Ogólnopolskiej Sceny Prezentacji Artystycznych Realizacji OSPAR – Warszawa (K. Borecki,                   I. Bandelewicz, M. Martyka,  P.Musiał, T. Włodarczyk, M. Kałmuczak )
  • Adam Michniewicza, Stanisława Kusia, Justynę Kuś, Marek Baera – finalistów

  VIII Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk w Narciarstwie Biegowym i Biegach na rakietach śnieżnych.

  • Wojciecha Cymona, Piotra Wąsalę, Adama Michniewicza, Stanisława Kusia, Szymona Szeremetę – finalistów XIII Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych.

  W uroczystości wzięli udział także rodzice wyróżnionych uczniów oraz nauczyciele:

  • Pani Dorota Wojakowska i Kaja Grabowicz opiekunki laureatów konkursów plastycznych,
  • Pan Andrzej Janz opiekun reprezentacji Olimpiad Specjalnych,
  • Pani Joanna Baran, Magdalena Masiel, Remigiusz Masiel –opiekunowie zespołu teatralnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.


   

 • Aktualizacja danych

  23.11.2012 Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • II Regionalny Turniej Ośrodków Szkolno - Wychowawczych 18.10.2012 r.

  W II Regionalnym Turnieju Ośrodków Szkolno - Wychowawczych w Piłce Nożnej wzięły udział drużyny z Frydlandu, Jeleniej Góry, Zgorzelca, Bolesławca oraz dwie reprezentacje naszej placówki. Wyjątkowa pogoda i sportowa serdeczna atmosfera sprawiły, że impreza była nadzwyczaj udana.  W wyniku zaciętych rozgrywek zwycięzcą turnieju została I reprezentacja  Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych, II miejsce zajęli piłkarze z Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Jeleniej Górze, III miejsce przypadło reprezentantom Powiatowego Zespołu Szkół  w Bolesławcu. Dużą niespodziankę sprawili nasi młodsi piłkarze. II reprezantacja ZPEW zajęła IV miejsce, wyprzedzając w ostatecznym zestawieniu wyników zawodów, drużyny ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego  w Zgorzelcu i Szkoły Specjalnej w czeskim Frydlandzie.

  Serdecznie dziękujemy :

  • Wszystkim piłkarzom  oraz ich opiekunom za zaangażowanie w sportową rywalizację,
  • Fundacji Pomocy Niepełnosprawnym "Płakowice" za ufundowanie pucharów,
  • Wszystkim organizatorom turnieju, którzy pod kierunkiem Pana Andrzeja Janza, zapewnili sprawny przebieg zawodów .

   

 • Dzień Edukacji Narodowej !!!

  25.10.2012

  Dzień Edukacji Narodowej !!! - Obrazek 1W dniu 16 października 2012 r. o godzinie 11:00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym przy Zespole Placówek Edukacyjno Wychowawczych w Lwówku Śląskim odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej . Akademia została przygotowana przez Samorząd Uczniowski pod kierunkiem nauczycieli : Pani Joanny Müller i Danuty Kwiecień .

   

  Uczniowie okazali nauczycielom wdzięczność oraz wyrazili swoje podziękowania za trud , serce oraz wkład w ich wychowanie     i nauczanie . Życzenia , wiersze , piosenki zaśpiewane pod kierunkiem Pani Teresy Bielak , własnoręcznie wykonane laurki        z kwiatami , uśmiech , a nawet wzruszenie umiliły wspólnie spędzone chwile . Gościem specjalnym był Pan Starosta Józef Stanisław Mrówka , który wspólnie z Panią Dyrektor Alą Janz wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom , którzy zostali nauczycielami mianowanymi .

   

  Samorząd Uczniowski życzy wszystkim nauczycielom , wychowawcom  i  pracownikom  szkoły  z okazji  ich święta samych sukcesów zawodowych i wytrwałości w pracy z nami - uczniami .

   

                           

   

  Autor : Joanna  Müller

 • Remont pokoi

  W dniach 7-8.07.2012 r. pracownicy Kredyt Banku z Oddziału   w Bolesławcu, zespół MPS Jelenia Góra i zespół MPS Legnica wraz   z rodzinami i przyjaciółmi odnowili pokoje           w jednej z grup wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym              w Lwówku Śląskim . W Kredyt Banku istnieje program wolontariatu pracowniczego „ Tak od serca” , w ramach którego udzielana jest pomoc społeczności lokalnej w rozwiązywaniu jej problemów . Pomalowane zostały sufity, ściany, ramy okienne i kaloryfery. Wymieniono również wykładziny. Pokoje świecą czystością i pachną świeżością. Czekają na przyjazd dzieci we wrześniu. Po rozpoczęciu roku szkolnego spotkała je ogromna niespodzianka. Wszyscy wolontariusze pracowali z ogromnym poświęceniem przez cały weekend , do późnych godzin nocnych.

  W imieniu dzieci, pracowników i dyrekcji Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych      w Lwówku Śląskim pragniemy podziękować wszystkim pracownikom  i wolontariuszom.

  Od 2012-09-07

   

 • Obchody roku Janusza Korczaka

                  

   

  Od Janusz Korczak

   

  Obchody roku Janusza Korczaka

  „Za rękę mnie doktorze weź” to tytuł przedstawienia poświęconego pamięci Janusza Korczaka. Tym spektaklem 15 maja 2012 r. uczniowie Ośrodka Szkolno – Wychowawczego uczcili wydarzenie Roku Janusz Korczaka. Przedstawienie nawiązywało do tragedii dzieci żydowskich podczas II wojny światowej oraz poświęcenia z jakim Janusz Korczak oddał za nie życie. Młodzi aktorzy wykazali duże zrozumienie tematu oraz przesłanie etiudy, co ukazali w swoich interpretacjach. Dodatkowych walorów spektaklowi dodały bogate efekty dźwiękowe oraz minimalistyczna scenografia.

  Adaptacji scenariusza P. Barbary Lipinskiej – Postawy („Wszystko dla szkoły 7/8 2008, s. 6-8), dokonała Małgorzata Wojciechowska, reżyseria i organizacja : Małgorzata Wojciechowska, Danuta Krzymowska.

  Obsada :

  Dzieci : Adrian Sordyl, Dawid Ostański, Kamila Leszczyńska, Agnieszka Rutkowska, Olga Krzyzanowska, Karolina Rejmnaowska, Marta Rejmanowska, Damian Jakubowicz.

  Kobieta : Karolina Reich

  Hitlerowiec: Daria Sosnowska

  Korczak : Grzegorz Smulko

  Dodatkowo obchodom Roku Janusza Korczaka towarzyszyła wystawa biograficzna przygotowana przez Panią Irenę Mikłaszewską.

   

  :a

  Od Janusz Korczak

   

  Od Janusz Korczak
  Od Janusz Korczak
  Od Janusz Korczak

   

 • Wycieczka do zagrody koni i lam w Marczowie

  Wycieczka do zagrody koni i lam w Marczowie - Obrazek 1Dnia 13.06.12r. uczniowie z kl. I-III i IV-V wraz z nauczycielką: Ireną Mikłaszewską i Danutą Krzymowską odbyły wycieczkę do Marczowa , gdzie mieli okazję zapoznać się z czynnościami związanymi z hodowlą i pielęgnacją koni oraz lam, obserwowali pracę osób zajmujących się karmieniem zwierząt i dbaniem o ich sprawność fizyczną w  tzw. „karuzeli”, mogli  bezpośrednio obserwować reakcję oraz zachowania koni i lam w kontakcie z nimi .

   

       Uczniowie byli bardzo zadowoleni z wycieczki  i miały ochotę pozostać tam dłużej. Jednak czas pobytu był ograniczony i musieli wracać do szkoły na pozostałe lekcje.

   

  autor: Danuta Krzymowska

   

 • Wycieczka do Szkoły Specjalnej we Frydlancie

       Dnia 12.06.2012r. o godz.9.00 odbyła się wycieczka grupy uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy w SOSW we Lwówku Śląskim, do Szkoły Specjalnej we Frydlancie .

  Opiekunkami wycieczki były:  pedagog Agnieszka Zaradzka i nauczycielka  Danuta Krzymowska .

  W Frydlancie  zostaliśmy serdecznie przywitani przez  Panią Dyrektor Jaroslavą S i nauczycieli . Następnie  wysłuchaliśmy śpiewu uczniów   tutejszej szkoły, uczniowie rywalizowali ze sobą w konkurencjach sportowych, spędzili przyjemnie czas na wolnym powietrzu przy grillu i dowolnych zajęciach integracyjnych: rozmowach, rozrywkach sportowo-artystycznych, itp.

                                     

   

  O godz.15.00 uczniowie naszej szkoły pożegnali się z zaprzyjaźnioną młodzieżą w  Frydlancie .

  Między uczniami wywiązały się wspólne koleżeńskie relacje, okazywali  wobec siebie wzajemny szacunek i  zrozumienie.

  Rozstaliśmy się ze wszystkimi w radosnej atmosferze i w przekonaniu o kontynuacji dalszej współpracy polsko-czeskiej.

   

  autor: Danuta Krzymowska

   

 • Dzień Europejski !

  17.06.2012

  Dzień Europejski ! - Obrazek 1     Dnia  5  czerwca  2012  roku  w  Ośrodku  Szkolno - Wychowawczym  w  Lwówku  Śląskim  Szkolny  Klub  Europejski  "Euro - Młodzi"  zaprezentował  przedstawienie  pt.  "Europa"   na  podstawie  mitu  o  Europie  w  ramach  obchodów  Dnia  Europejskiego . Uczniowie  przedstawili  powstanie  Europy  w  formie  pantomimy , co  było  nowością  na  naszej  scenie  i  spotkało  się  z  podziwem  i  zachwytem  widzów .

  Podczas  apelu  został  również  rozstrzygnięty  II  Ogólnoszkolny  Konkurs  Języka  Niemieckiego  oraz  Konkurs  Wiedzy  o  Unii  Europejskiej , a  wszyscy  laureaci  otrzymali  dyplomy  i  nagrody .

  Obchody  Dnia  Europejskiego  w  naszej  szkole  jak  zwykle  dostarczyły  wiele  wrażeń  artystycznych - było  mitycznie , królewsko , historycznie , a  przede  wszystkim  europejsko .

   

   

  Autor : Joanna  Müller

 • Warsztaty kulinarne z Piotrem Kucharskim !

  17.06.2012

  Warsztaty kulinarne z Piotrem Kucharskim ! - Obrazek 1     Uczniowie  szkoły  podstawowej  wzięli  udział  w  konkursie  edukacyjnym  "Zdrowie nie  nudne" , którego  celem  było  wpajanie  dzieciom  dobrych  i  zdrowych  nawyków  żywieniowych . Patronat  nad  konkursem  objęła  Polska  Akcja  Humanitarna  i  firma  "Kupiec" . Wygraną  w  konkursie  były  między  innymi  warsztaty  kulinarne , które  odbyły  się  31  maja  2012  roku . Poprowadził  je  Mistrz  Kulinarny  Piotr  Kucharski  (gwiazda  kącika  kulinarnego  w  Dzień  Dobry  TVN) .

  Kulinarne  show  dla  dzieci , rodziców  oraz  nauczycieli  pokazało  jak  ciekawie , apetycznie , a  przy  tym  zdrowo  mogą  i  powinny  odżywiać  się  zarówno  dzieci , jak  i  całe  rodziny . Uczestnicy  show  poznali  szokującą  prawdę  na  temat  sposobu  przygotowywania  wielu  potraw , które  często  nieświadomie  jedzą . Ciekawe  eksperymenty  i  oryginalna  forma  warsztatów  uświadomiła  uczestnikom  wiele  faktów , które  mają  ogromne  znaczenie  dla  zdrowia . Było  interesująco , praktycznie , apetycznie  i  inspirująco .

   

   

  Autor : Irena  Mikłaszewska

  Umieszczenie  na  stronie  internetowej : Joanna  Müller