Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Lwówku Śląskim
 
Strona główna

Witamy w Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Lwówku Śląskim

Wiadomości

MIkołaj 2014

W zapachu choinek, słodkim aromacie pierników, z ogromną ekscytacją czekaliśmy nadejścia świętego Mikołaja. Mimo, że aura nie sprzyjała przejażdżkom sańmi, wierzyliśmy szczerze, że i tym razem Mikołaj nas nie zawiedzie. Młodsi zaglądali ciekawie do okien, starsi szeptali coś sobie  do  ucha, ale każdy wyczekiwał jego przyjścia. 
Działo się to 5 grudnia. Od rana przyjeżdżali do nas Mikołajowie z najróżniejszych stron, przynosząc wory pełne uśmiechów i słodyczy. W tym dniu odwiedzili nas uczniowie ze szkoły podstawowej im C.D.Friedricha w Kopańcu, pan Starosta   Lwówecki Józef Mrówka oraz proboszcz parafii pw. Św. Franciszka o. Jan Szpyt. 
Wreszcie wybiło południe i przyszedł do nas ten prawdziwy Mikołaj. Wprawdzie bolał go ząb,  ale nasi dzielni aktorzy szybko go uzdrowili i mógł wszystkim wręczyć słodkie upominki. Święty przybył do nas z panią Edytą  Schouwenaar  właścicielką firmy FF Polmex w Proszówce i panią dyrektor Sylwią Wróblewską, które od 2003 roku wspierają go w przygotowaniu dla nas paczek. Radości było co niemiara! 
Dlatego też wychowankowie, dyrekcja oraz pracownicy Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim gorąco dziękują wszystkim darczyńcom, którzy wsparli św. Mikołaja, za dobre serce i niezapomniane, radosne przeżycia. 

Akcja "Kundelek"!!!

04.11.2014

    Samorząd  Uczniowski  przeprowadził  na  terenie  Ośrodka  Szkolno- Wychowawczego  przy  Zespole  Placówek  Edukacyjno- Wychowawczych  w  Lwówku  Śląskim  akcję  charytatywną  "Kundelek"  na  rzecz  bezdomnych  psów  w  schronisku  w  Jeleniej  Górze. Samorząd  zorganizował   na  terenie  placówki  zbiórkę  pieniędzy, zebrano  71 zł 19 gr , które zostały przeznaczone na kupno karmy dla zwierząt. Zebrano  również  "dary" od  wspaniałomyślnych darczyńców  dla psów - karma, makaron, ryż, kasza, smakołyki,koce. 24 października  2014 r.  grupa  uczniów, która  wykazała  się  największym  zaangażowaniem  w  akcję , udała  się  wraz  z  opiekunkami  SU  do  schroniska  w  Jeleniej  Górze , w  celu  przekazania  zebranych  "darów"  dla  zwierząt . Podczas  pobytu  w  schronisku  uczniowie  zobaczyli , w  jakich  warunkach  żyją  bezdomne  zwierzęta , na  czym  polega  praca  pracowników  schroniska  oraz  wolontariuszy , którzy  poświęcają  swój  wolny  czas  dla  dobra  zwierząt .

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2014 !!!

23.10.2014

W dniu 14 października 2014 r. o godzinie 11:00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym przy Zespole Placówek Edukacyjno Wychowawczych w Lwówku Śląskim odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.Akademia została przygotowana przez Samorząd Uczniowski pod kierunkiem nauczycieli: Pani Agnieszki Weyer i Joanny Müller.

Sprzątanie świata

  W tym roku kilka dni wcześniej niż w całym kraju, bo we wtorek 16 września uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata –Polska”. Tego dnia podczas zajęć edukacyjnych uczniowie zapoznali się z informacjami dotyczącymi akcji, rozwiązywali krzyżówki        o tematyce ekologicznej, poszczególne klasy przygotowywały też hasła propagujące akcję. Po apelu informacyjnym każda klasa porządkowała wyznaczony teren ośrodka. Mamy nadzieję, że praca ta zostanie doceniona i w przyszłości mniej śmieci będzie pojawiać się wokół naszych budynków.Bardzo atrakcyjnym dla uczniów punktem programu były warsztaty ekologiczne prowadzone przez pracownika Fundacji Recal, podczas których ich uczestnicy mieli okazję pogłębić wiedzę dotyczącą segregacji odpadów. Wszyscy chętni mogli też wziąć udział w konkurencjach sprawnościowych. Zwieńczeniem intensywnego dnia było wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Nowy plac zabaw w naszym ośrodku

W piątek 3 października 2014 r. miała miejsce uroczystość otwarcia placu zabaw w Zespole Placówek Edukacyjno– Wychowawczych w Lwówku Śląskim. 
Plac został zakupiony ze środków pozyskanych przez  Fundację Pomocy Niepełnosprawnym  „Płakowice, która działa przy Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim.  Zebranych podczas  ostatniego balu charytatywnego  w  Brunowie oraz środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski  za pośrednictwem Partnerstwa Izerskiego -  Stowarzyszenie LGD.
Zarząd Fundacji Pomocy Niepełnosprawnym „Płakowice” serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom balu oraz wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia.

Plac zabaw ma służyć nie tylko wychowankom Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim,  lecz całej społeczności lokalnej, uczniom pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 3, mieszkańcom oraz gościom odwiedzającym Lwówek Śląski. Pierwsze dni pokazały, że dzieci są bardzo zadowolone i chętnie z niego korzystają.

Spotkanie z podróżnikiem Robertem Maciągiem!

05.10.2014

Dnia 04.09.2014r. uczennice z ZET 4 i ZET 3:

Aleksandra Bernat , Barbara Najdek i Olga Krzyżanowska  pod opieką n. Danuty Krzymowskiej uczestniczyły w ramach zajęć  popołudniowych ( „karcianych”) w spotkaniu z podróżnikiem Robertem Maciągiem , autorem kilku książek zdradzających jego własne przeżycia z ciekawych podróży rowerem, m. in. do Indii pt. „Rowerem w stronę Indii”. Dzięki zaproszeniu  przez Panie z Biblioteki Miejskiej uczennice miały okazję zobaczyć wiele fotografii z Indii -P. Roberta z żoną,  oraz poznać Ich różne niespodziewane przygody.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

01.09.2014

 

Inauguracja roku szkolnego 2014/2015 w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych była wyjątkowo uroczysta. W dniu 1 września gościliśmy w naszej placówce Panią Zofię Czernow – Posłankę na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Pana Cezarego Przybylskiego – Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Pana Józefa Stanisława Mrówkę – Starostę Lwóweckiego oraz Pana Zbigniewa Grześków – Wicestarostę Lwóweckiego.

Trochę profilaktyki przed wakacjami !!!

11.06.2014

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lwówku Śląskim we współpracy           z Poradnią Leczenia Uzależnień w Lwówku Śląskim 11.06.2014 przeprowadziła profilaktyczne zajęcia otwarte pt „Co wiemy o alkoholu?” w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim. Na tych zajęciach młodzież mogła zapoznać się z mitami       i faktami dotyczącymi alkoholu. Poznała mechanizmy uzależnienia i zachowania ryzykowne związane z piciem alkoholu. Zajęcia przygotowały Pani Urszula Kostka – pracownik Poradni Leczenia Uzależnień w Lwówku Śląskim oraz Pani Magdalena Karol – przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lwówku Śląskim, wychowawca SOSW w ZPEW    w Lwówku Śląskim.

Kiermasz Wielkanocny

Pracownia cukiernicza oraz gr. VIII SOSW w dniu 12.04.2014r., we współpracy z Fundacją Pomocy Niepełnosprawnym „Płakowice” wzięły udział w Jarmarku Wielkanocnym w Lwówku Śląskim. Podczas tej imprezy zostały zaprezentowane wyroby oraz wypieki naszych podopiecznych. Pozyskane pieniądze zostały wpłacone na konto placówki i przeznaczone będą na potrzeby pracowni cukierniczej oraz grupy VIII. Całość produktów, niezbędnych do wykonania wypieków, została zakupiona przez Fundację Pomocy Niepełnosprawnym „Płakowice”.

Pogadanka o cyberprzemocy i agresji !!!

22.04.2014

          Dnia 28. 03.2014r. odbyła się pogadanka dla uczniów w SOSW z terapeutką w Poradni Leczenia Uzależnień i pracownikiem PCPR w Jeleniej Górze ( pedagogiem, kuratorem społecznym i koordynatorem pieczy zastępczej), którą zorganizowała n. Danuta Krzymowska .

photo

Środa 04.03.2015

Ilość odwiedzin: 189398