Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Lwówku Śląskim
Strona główna
Narty - Łysa Góra Dziwiszów Jakuszyce 27.02.2010 r. Młodzieżowa Liga Piłkarska 2010 Zawody lekkoatletyczne Bolesławiec 2010 IX Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych Wisła 2012 Turniej Grup 2012 XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych XIII Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych

Sport w szkole

Młodzieżowa Liga Piłkarska 2010


MŁODZIEŻOWA LIGA  PIŁKARSKA -  jest propozycją spędzenia czasu wolnego w ciekawy, przyjemny     i bardzo atrakcyjny sposób. Zorganizowanie się w drużyny piłkarskie i udział w rozgrywkach, pozwoli wam poznać nowych kolegów oraz zacieśnić więzy przyjaźni. Mecze piłkarskie prowadzone zgodnie z przepisami, wyzwolą sportowe emocje, dadzą szansę sprawdzenia swoich umiejętności piłkarskich, sprawności fizycznej oraz pozwolą ćwiczyć umiejętność panowania nad własnymi zachowaniami w sportowej walce.


MIEJSCE I CZAS – rozgrywki odbywać się będą na boiskach Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lwówku Śląskim przy ul. Parkowej 5 w miesiącu maju.

Każda drużyna otrzyma kalendarz rozgrywek. Drużyna wymieniona na pierwszym miejscu pełni funkcję gospodarza. Mecze będą rozgrywane w dni powszednie (poniedziałki i środy) po zajęciach szkolnych (od godz.15)


WARUNKI UDZIAŁU – w rozgrywkach mogą wziąć udział chłopcy oraz dziewczęta, uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły zawodowej i licea. Uczestników należy zgłosić na załączonym druku do dnia 03.05.2010 roku u organizatorów rozgrywek( Radosław Szewczyk ,Dawid Łacniak  ZPEW  Lwówek Śląski, grupa III, budyneknr.10). Zgłosić można od 7 do 15 zawodników. Przechodzenie zawodników z jednej do innej drużyny w czasie trwania rozgrywek nie jest możliwe i grozi karą drużynie, która przyjęła zawodnika wcześniej zgłoszonego przez inną drużynę. Każda drużyna posiada nazwę, jednolite stroje ( mogą być szarfy ), numery zawodników zgodne z numerem na liście zgłoszeń oraz dorosłego opiekuna  ( nauczyciel, wychowawca, rodzic ), który odpowiada za drużynę.

UWAGA !!!  W zawodach biorą udział tylko zawodnicy wpisani na karcie zgłoszeniowej (górna granica wieku – rocznik 1990) i dostarczonej w ustalonym terminie. Ostatecznym terminem dopisywania zawodników do listy jest dzień rozpoczęcia zawodów. W czasie trwania imprezy nie będzie można dopisywać zawodników.


ZASADY GRY – na boisku grają drużyny w składzie 6 piłkarzy (wraz z bramkarzem). Możliwa jest dowolna ilość zmian  w czasie meczu, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu sędziemu . Mecze będą się odbywać na dwóch małych boiskach, dwie połowy po 15minut z przerwą 5 – minutową. Obowiązują ogólnie znane przepisy gry w piłkę nożną. Nie obowiązuje zasada „ spalonego ”. Po odbytym meczu sędzia wypełnia sprawozdanie, które zawiera potrzebne informacje o wyniku, żółtych i czerwonych kartkach oraz o postawie drużyny ( wygląd, zachowanie ).


KLASYFIKACJE, NAGRODY – najlepsza drużyna rozgrywek otrzyma puchar oraz nagrody rzeczowe. Nagrodzone będą także drużyny za sportową postawę w czasie całych rozgrywek. W tej klasyfikacji punkty będzie przydzielał sędzia: od 0 do 10 za wygląd i ogólną postawę oraz za każdą żółtą kartkę –3 i czerwoną –6. Przewidujemy nagrody indywidualne dla „ króla” strzelców. Bieżące informacje przekazywane będą w komunikatach.


SĘDZIOWIE –Dawid Łacniak, Radosław Szewczyk

Życzymy sportowych sukcesów  i dobrej zabawy.