Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Lwówku Śląskim
Strona główna
Młodziezowy Ośrodek Wychowawczy Regulamin

Młodzieżowy Ośordek Wychowawczy

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy jest placówką resocjalizacyjno – wychowawczą dla młodzieży niedostosowanej społecznie w normie intelektualnej.

Do ośrodka nie przyjmuje się młodzieży i dzieci:
chorych psychicznie, wymagających stałego leczenia lub indywidualnej
opieki i pomocy, upośledzonych umysłowo.

 

Celem placówki jest tworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży warunków wychowawczych, zdrowotnych, materialnych, prawidłowego przebiegu wychowania resocjalizującego oraz możliwość ukończenia gimnazjum oraz zasadniczej szkoły zawodowej.
Organem  sprawującym  nadzór  pedagogiczny jest Dolnośląskie Kuratorium Oświaty.

MOW jest  jednostką  organizacyjną  powiatu lwóweckiego, funkcjonującą w formie jednostki budżetowej, rozliczającej się z  budżetem  powiatu.

W ośrodku funkcjonują: Szkoła Podstawowa (klasa VII i VIII oraz  klasa III Gimnazjum), Branżowa Szkoła I Stopnia (kierinek kształcenia murarz - tynkarz oraz kucharz).
Ośrodek przeznaczony jest dla chłopców.
Limit miejsc 36
W placówce funkcjonują 3 grupy wychowawcze.


OFERTA USŁUGOWA
MOW w Lwówku Śląsku oferuje i umożliwia:

  • atrakcyjne spędzanie czasu wolnego wychowanków
  • pomoc w rozwiązywaniu ich problemów osobistych i rodzinnych
  • pomoc w pokonywaniu  trudności szkolnych
  • pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu zainteresowań
  • wszechstronne przygotowanie wychowanków do zaradnego, aktywnego i samodzielnego życia

 

Placówka posiada również siłownię sportową przeznaczoną do zajęć ogólnorozwojowych oraz boisko sportowe „Orlik”